Logo-Baher-last

021-2270-4190

0933-393-7584

info@bahersp.com

رزومه

ولی بختیاری

تکنسین راه و ساختمان واحد اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی

کارشناس بازرگانی داخلی اداره کل پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی

کارشناس امور قراردادها اداره کل تأمین و نگهداری تجهیزات

کارشناس امور قراردادها، پیمان و رسیدگی اداره کل تأمین و مهندسی تجهیزات

کارشناس پیمان و رسیدگی اداره کل تأمین و مهندسی تجهیزات

گذراندن دوره استادی در مؤسسه IQS

گذراندن دوره روانشناسی عمومی بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی

گذراندن دوره MBA بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی

گذراندن دوره DBA بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی

تدریس IT و قانون مناقصات به مدت 25 سال

لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه پیام نور تهران

دکترای کسب و کار از موسسه WTG سوئد