Logo-Baher-last

021-2270-4190

0933-393-7584

info@bahersp.com

پروژه ارتقاء سیمیلاتور

پروژه ارتقاء سیمیلاتور

پروژه ارتقاء سیمیلاتور

مشخصات اجرايي و طرح:

-ایجاد فضای مجازی جهت تمرین و سعی و خطا راهنمایان به منظور کسب بیشترین مهارت در هدایت کشتی ها

-بازسازی و شببیه سازی صحنه های حوادث در بخش جستجو نجات و آلودگی حوادث احتمالی و پیشگیری از وقوع احتمالی آنها

-شعاع دید 270 درجه در بخش اصلی

-شعاع دید 210 درجه در بخش دوم نگهبانی ناوبری

تاثيرات و دستاوردهاي كيفي و كمي پروژه :

-ارتقاء ارزیابی و عملکرد دریانوردان از طریق برگزاری آزمونهای مختلف شایستگی و تعیین سطح

-ارائه پیشرفته ترین خدمات در عرصه دریا و دریانوردی

محل بهره برداری:

تهران (فرمانیه)

 پيمانكار:

شرکت تزانزاس

 اعتبار:

9،465 میلیون ریال

زمان اجرا:

6 ماه